Zasady odbywania kwarantanny

Zdrowie

17-04-2021

Pandemia koronawirusa zmieniła życie ludzi na całym świecie. Spowodowała ona, że pojęcie kwarantanny zaczęło być znane nam wszystkim w realnym życiu. Głównym celem odosobnienia jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia się bardzo groźnym wirusem. Zazwyczaj kwarantanna powinna trwać 10 dni, ale są wyjątki od tej reguły.

Zasady odbywania kwarantanny

Kiedy trzeba odbyć kwarantannę?

Czas, kiedy należy udać się na kwarantannę określa Sanepid, który kontaktuje się w tej sprawie z osobą, która jest potencjalnie narażona na zachorowanie. W wytycznych znajdują się wszystkie niezbędne informacje, w tym okres trwania kwarantanny. Są one umieszczane w specjalnym systemie, obowiązującym pod skrótem EWP. Są również sytuacje, kiedy na skutek zlecenia przeprowadzenia testu stwierdzającego lub wykluczającego zakażenie, obowiązek odbycia kwarantanny nakładany jest automatycznie. Jeżeli wynik testu jest negatywny, dana osoba zostaje z niej zwolniona wcześniej. O odbyciu kwarantanny nie decyduje Sanepid wobec osób, które zamieszkują razem z osobą zakażoną. Wówczas obowiązek jest taki sam, jak wobec chorego, do tego czasu dolicza się dodatkowe siedem dni. Ważny jest fakt, że pozytywny wynik testu uzasadnia zmianę kwalifikacji z kwarantanny na izolację.

Wyjątki od obowiązku odbywania kwarantanny

Istnieją sytuacje, kiedy odbywanie kwarantanny nie jest obowiązkowe. Chodzi o przypadki, kiedy dana osoba z domu przebywa na kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zakażoną. Przepisy nie dotyczą również osób, które przebywały w szpitalu, lub na izolacji domowej. Jeżeli chodzi o kadrę medyczną, ich przedstawiciele również nie podlegają obowiązkowej kwarantannie. Istnieje jednak warunek, codziennie należy wykonywać wówczas test antygenowy, po styczności z czynnikami chorobotwórczymi. Podczas kwarantanny obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Nie ma od tej reguły żadnych wyjątków, nie jest nim nawet spacer z psem. Podczas odbywania kwarantanny policja sprawdza, czy wszystkie ustanowione w jej ramach zasady są przestrzegane.

Podobne artykuły