Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Zdrowie

14-12-2020

Jeżeli będziemy świadkiem niespodziewanego wypadku, urazu czy też innego zdarzenia, które spowoduje nagły stan zagrożenia życia danej osoby warto abyśmy wiedzieli, jakie czynności w takiej sytuacji należy wykonać. Pierwszej pomocy udziela się, bowiem jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Ma ona na celu ochronne życia i zdrowia osoby, która została poszkodowana. Dzięki udzieleniu pierwszej pomocy możemy zminimalizować niekorzystne sutki danego zdarzenia.

Kiedy jesteśmy zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy?

Pamiętajmy, że udzielenie pierwszej pomocy często ma wręcz kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zdrowie i życie osoby poszkodowanej, dlatego też powinna być ona udzielona przez każdego, kto ma chociażby podstawową wiedze w tym temacie. Warto zaznaczyć, że kwestie te regulują przepisy prawa, a dokładniej artykuł 162 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym zapisem mamy obowiązek udzielenia pierwszej pomocy prawnej. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której udzielenie takiej pomocy wiązałoby się z narażeniem życia lub powstaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i chodzi tu zarówno o zdrowie i życie osoby udzielającej pomocy, jak i osoby poszkodowanej.

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Jakie są najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy?

Po pierwsze powinniśmy upewnić się czy poszkodowanemu nadal nie zagraża niebezpieczeństwo. Następnie musimy ocenić jego stan, sprawdzić przytomność i zadzwonić na pogotowie. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny należy udrożnić jego drogi oddechowe oraz odchylić głowę. Podczas udzielania pierwszej pomocy zadbajmy także o własne bezpieczeństwo, dlatego też pamiętajmy, aby unikać bezpośredniego kontaktu z krwią osoby poszkodowanej, najlepiej na czas udzielania pomocy założyć rękawiczki. Jeżeli poszkodowany oddycha należy ułożyć go w bezpiecznej pozycji bocznej, jeżeli natomiast nie słyszymy oddechu musimy rozpocząć resuscytacje krążeniowo –oddechową. Na środku mostka splecionymi dłońmi wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość około 5 cm, po czym po rak kolejny udrażniamy drogi oddechowe i wykonujemy 2 oddech ratownicze. Czynności te kontynuujemy do momentu, kiedy nastąpi poprawa lub do czasu przyjazdu pogotowia.

Podobne artykuły