Zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie

Lifestyle

31-03-2021

Sztuczna inteligencja pojawia się już prawie w każdym aspekcie życia, również w medycynie, gdzie w przyszłości będzie możliwe stawianie diagnoz. Jednak obecnie są to nieco kontrowersyjne założenia, zwłaszcza pod kątem możliwości powstawania błędów. Budzi to niepokój zarówno wśród kadry lekarskiej, jak i samych pacjentów.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie

Wątpliwości działania sztucznej inteligencji w medycynie

Wpływ sztucznej inteligencji na maszyny i urządzenia stosowane w medycynie jest niemal nieunikniony. Oczywiście w wielu aspektach jest to dobra wiadomość, lecz pojawiają się również wątpliwości, czy placówki są gotowe na takie innowacje. Lekarze i pacjenci nie mają w sobie tak dużych pokładów optymizmu, jak twórcy nowoczesnych rozwiązań. Badania jasno wskazują, że ponad połowa osób dorosłych boi się, czy sztuczna inteligencja w medycynie jest dobrym pomysłem. Jeżeli chodzi konkretnie o kadrę medyczną, to panuje niemal pełna zgodność co do wzrostu efektywności leczenia. Jednocześnie pojawiają się wątpliwości co do skali powstałych błędów w postaci niewłaściwych diagnoz. Może bowiem dochodzić do sytuacji, w których wyniki badań danej osoby uśpią czujność lekarzy prowadzących, a powstałe zagrożenie skończy się utratą zdrowia lub życia pacjenta. Sztuczna inteligencja w medycynie jest sterowana przez człowieka, tylko on ma dostęp do wszystkich danych podlegających ochronie. Oczywiście wszystkie one muszą być pozyskiwane legalnie, po wyrażeniu zgody przez pacjentów i biorąc pod uwagę regulacje prawne. Dane, o których mowa są niezbędne w celu wdrożenia odpowiednich algorytmów przez sztuczną inteligencję w medycynie. Tylko w ten sposób może przynosić jak najlepsze rezultaty.

Sztuczna inteligencja w medycynie

Na ten moment trudno jest jednoznacznie określić skuteczność sztucznej inteligencji w medycynie, ponieważ pojawia się na ten temat wiele wątpliwości. Niezbędne jest prowadzenie wielu i rzetelnych badań, które będą zakładały wiele różnych wariantów. Lecząc na przykład choroby nowotworowe nie można pozwolić sobie na błąd. Każdy najmniejszy może prowadzić do kolejnych, które znacząco zagrożą zdrowiu i życiu pacjenta. Nie ma tutaj miejsca na eksperymenty, lecz wyłącznie sprawdzone kroki. Całość podjętych kroków musi być przemyślana i brać pod uwagę dobrze dobraną próbę, a następnie na jej podstawie dokonywać symulacji na dedykowanych urządzeniach. Aspektami, które decydują o prawidłowo wdrażanym działaniu sztucznej inteligencji są legalność pozyskiwanych danych od pacjentów i ich reprezentatywność. Należy dokładać wszystkich starań, by całkowicie zniwelować marginesy błędów przy leczeniu i stawianiu diagnoz. Sztuczna inteligencja w medycynie jest potrzebna i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Kwestią kluczową jest dostosowanie wszystkich urządzeń, pozyskanych informacji do współczesnych algorytmów. Na tym etapie nie można dziwić się lekarzom i pacjentom, którzy sceptycznie podchodzą do niniejszego tematu. To co nieznane, niedopracowane wzbudza wątpliwości, ale z pewnością jest to tymczasowe.

Podobne artykuły