Mierniki zanieczyszczenia powietrza jako element walki ze smogiem.

Zdrowie

16-08-2020

Jakość powietrza, którym oddychamy ma ogromne znaczenie. Warto, więc na bieżąc monitorować stan zanieczyszczeń w naszej okolicy. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób ma świadomość tego, jak bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest smog. Rozwój nauki sprawił, że jako społeczeństwo mamy dostęp do nowoczesnych mierników zanieczyszczenia powietrza. Sensory, które na bieżąco badają jakość powietrza umieszczone są w wielu polskich miastach. Warto, więc korzystać z zasobu wiadomości, jakie możemy uzyskać na podstawie dostarczanych przez nie informacji.

Czujniki Airly – jako doskonały miernik zanieczyszczenia powietrza.

Czujniki Airly to urządzenia, które gwarantują rzetelność prezentowanych informacji na temat stanu jakości powietrza w danej okolicy. Jest to bardzo dobry i skuteczny miernik zanieczyszczenia powietrza. Dzięki nim możliwe jest, bowiem dokonanie wiarygodnych pomiarów: pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 i PM10 - przy wykorzystaniu metody laserowej oraz gazów NO2, SO2, CO i O3 - przy wykorzystaniu metody elektrochemicznej. Ponadto urządzenia te dostarczają informacje o aktualnych danych pogodowych takich jak np.: temperatura, ciśnienie czy wilgotność powietrza. Wyniki pomiarów otrzymanych z sensorów Airly trafiają na specjalną platformę, w której zostają skalibrowane, a następnie opublikowane. Aktualne dane dotyczące zanieczyszczeń oraz prognozę jakości powietrza na najbliższe 24 godziny możemy sprawdzić za pomocą map Airly oraz przy wykorzystaniu aplikacji na urządzenie mobilne. Pracownicy firmy Airly dbają o to, aby wyniki uzyskiwane przez czujniki Airly były na bieżąco weryfikowane oraz kalibrowane z państwowymi stacjami pomiarowymi. Warto zaznaczyć, że na wiarygodność wyników ma również wpływ gęste rozmieszczenie czujników. Czujniki zamontowane są już w ponad 2000 lokalizacji. Należy przy tym zaznaczyć, że sensory Airly ze względu na swoje budowę i niewielkie rozmiary są bardzo proste w instalacji.

Mierniki zanieczyszczenia powietrza jako element walki ze smogiem.

Dlaczego warto zdecydować się na korzystanie z system monitoringu jakości Airly?

W dzisiejszych czasach edukacja i zwiększanie świadomości na temat smogu są niezmiernie ważne. Czujniki Airly to znakomity miernik zanieczyszczenia powietrza, dlatego też dzięki nim każdy z nas jest w stanie sprawdzić aktualną jakość powietrza w swojej najbliższej okolicy. Lokalne władze decydując się na korzystanie z systemu monitoringu jakości firmy Airly mogą zgromadzić potrzebne informacje o zanieczyszczeniu powietrza w danej miejscowości, a taka wiedza jest bardzo przydatna przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu właściwych działań, które mają na celu poprawę jakości powietrza na danym terenie. Warto również zaznaczyć, że rozbudowany panel analityczny firmy Airly umożliwia analizę podjętych działań, dzięki temu można jednoznacznie ocenić czy wprowadzone rozwiązania przyniosły oczekiwane efekty. Pamiętajmy również, że dzięki bieżącemu monitorowaniu jakości powietrza w swojej okolicy każdy z nas może wyciągnąć wnioski na temat tego, jakie czynniki maja największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza na danym obszarze i tym samym zredukować swoje szkodliwe działania i nawyki.

Podobne artykuły