Rezydenci - kim są?

Zdrowie

31-03-2021

Zawód lekarza w dzisiejszych czasach wykonuje się bardzo trudno. Do walki z pandemią przystępują również rezydenci. Są to osoby, które zdały już egzamin lekarski, ale nie mają jeszcze specjalności, stoją dopiero przed tym wyborem. Wśród rezydentów najczęściej spotyka się pediatrów i anestozjologów oraz specjalistów leczących choroby wewnętrzne.

Rezydenci - kim są?

Krótka charakterystyka rezydentów

Rezydentem zostają osoby, które ukończyły 6-letnie studia medyczne, a następnie odbyły co najmniej roczny staż. W kolejnych krokach niezbędne jest ukończenie szkoleń specjalistycznych. Trwają one do sześciu lat. Każdego roku minister zdrowia ogłasza liczbę wolnych miejsc, które przeznacza się dla rezydentów. Ten sam organ określa również zakres specjalizacji, które ze względu na wyjątkową sytuację w kraju są uznawane za priorytetowe. Zachęca się ich nie tylko tym, że jest to pewnego rodzaju wyróżnienie i szansa, ale także wyższym wynagrodzeniem. Pojawił się również pomysł, by rezydentury zostały zniesione. Regulacje na ten temat nie zostały jednak do tej pory jednoznacznie określone.

Specjalności wybierane przez rezydentów

W 2016 roku pozyskano dane, z których wynika, że specjalnościami wybieranymi najczęściej były choroby wewnętrzne, anestezjologia i pediatria. Nie brakowało również wyborów specjalistów w zakresie intensywnej terapii. Rezydenci decydują się niewiele rzadziej na specjalność z ortopedii i ginekologii, czy też medycyny rodzinnej. Trudno jednoznacznie stwierdzić skąd biorą się takie rozbieżności. Czasami bierze się przykład z tradycji rodzinnych, innym razem czynnikiem decydującym są zainteresowania. Z formalności warto ponadto wiedzieć, że opiekę nad rezydentem stanowi kierownik specjalizacji. Jest to osoba, która ustala grafik i może wyrazić zgodę na samodzielny dyżur. Oczywiście jest to poprzedzone dyżurami sprawowanymi pod opieką doświadczonych lekarzy. Po skończonym programie nadchodzi czas na podejście do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, pojawia się realna szansa na zatrudnienie. Przez pierwsze 2 lata otrzymuje się wynagrodzenie w zakresie 3170 – 3458 złotych.